Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawolalabym wolalabym
7625 baa9 500
Reposted fromteijakool teijakool viawolalabym wolalabym
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viawolalabym wolalabym
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viawolalabym wolalabym
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viawolalabym wolalabym
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viawolalabym wolalabym
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viawolalabym wolalabym
8146 2286
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawolalabym wolalabym
8758 979e 500

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawolalabym wolalabym
1582 a91b
Reposted fromproof proof viawolalabym wolalabym
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viawolalabym wolalabym
4551 bffc 500
Reposted fromfungi fungi viawolalabym wolalabym
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk - "Wzgórze psów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawolalabym wolalabym
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viawolalabym wolalabym
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viawolalabym wolalabym
0162 a2e3 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viawolalabym wolalabym
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl