Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viawolalabym wolalabym
7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viawolalabym wolalabym
4930 d0c7
Reposted fromtfu tfu viawolalabym wolalabym
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viawolalabym wolalabym
0543 0c5c 500
Reposted frompiehus piehus viawolalabym wolalabym
5784 77dc
Reposted fromnyaako nyaako viawolalabym wolalabym
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawolalabym wolalabym
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viawolalabym wolalabym
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viawolalabym wolalabym
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viawolalabym wolalabym
Reposted frommayamar mayamar viawolalabym wolalabym
Kocha(ła)m cię
— 01:05
Reposted fromClary Clary viawolalabym wolalabym
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viawolalabym wolalabym
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viawolalabym wolalabym
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawolalabym wolalabym
Reposted fromLane Lane viawolalabym wolalabym
8180 3286 500
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viaidosk8 idosk8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl