Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

"W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze".

Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru
Reposted fromBaraszka Baraszka
2009 fd84
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viapaaulkaa paaulkaa
Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na upadek, bo wiedzą, że nikt ich nie podniesie.
Reposted fromlabellavita labellavita viapaaulkaa paaulkaa
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viapaaulkaa paaulkaa
Jes­tem naj­nie­szczęśliw­szym z ludzi.  Jes­tem zag­matwa­ny w so­bie do obłędu. 
— Witkacy
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viapaaulkaa paaulkaa
6833 07a8 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viapaaulkaa paaulkaa
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaostatni ostatni
9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viaostatni ostatni
Są słowa jak drzazgi, które wchodzą głęboko pod skórę. Tkwią w niej, dopóki się ich nie wyciągnie. Bolą za każdym, nawet najmniejszym dotknięciem. Są też słowa sztylety. Jedno pociągnięcie i człowiek ma rozprute serce. Są słowa, które zostają w nas na zawsze i takie, 0 których zapominamy po kilku minutach.
— Gabriela Gargaś – W plątaninie uczuć
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaostatni ostatni
Najpiękniejsi ludzie, których znam, to ci, którzy znają smak porażki, poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją drogę na wyjście z otchłani. Ci ludzie mają wrażliwość i zrozumienie życia, które wypełniają ich współczuciem, łagodnością i głęboką, kochającą troską. Piękni ludzie nie biorą się znikąd.
— Elisabeth Kübler-Ross
Reposted fromcieszypucha cieszypucha
Dopóki ktoś nas kocha, nieważne, kim jesteśmy i jak wyglądamy.
— Roald Dahl "Czarownice"
Reposted frommajkey majkey viapaaulkaa paaulkaa
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromiwashopeless iwashopeless viapaaulkaa paaulkaa
Tej jesieni świat się nie zmieni.  Ale pamiętaj, ty możesz.
Reposted fromaccidientte accidientte viapaaulkaa paaulkaa
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
9665 886f 500
Reposted fromkjuik kjuik viadanceavecjohnny danceavecjohnny
Nie mów o Chrystusie, jeśli Cię nie pytają, ale żyj tak, żeby zapytali.
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viaoora oora
5740 e406
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaoora oora
9139 6253
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viaoora oora
8147 3567 500
Reposted frombwana bwana viaoora oora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl