Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoczekiwania oczekiwania
8179 2f8f
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viatruustme truustme
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viafutureiscoming futureiscoming
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viafutureiscoming futureiscoming
3852 c6e7
8945 b2f4 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
Na pierwszej randce spytałam, co we mnie widzi. Odpowiedział: "Swoją przyszłość".
— Jodi Picoult - "To, co zostało"
Reposted fromfindmyway findmyway viaeternaljourney eternaljourney
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viaredneck redneck
Reposted fromtgs tgs viaredneck redneck
Reposted fromRynn Rynn viaredneck redneck
9038 dcb5 500
a potem się dziwio
Reposted frommysoul mysoul viapodprzykrywka podprzykrywka
1006 8c26
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viapodprzykrywka podprzykrywka
Najgorzej jest umrzeć pierwszy raz. Później jest już z górki.
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaklaudzik klaudzik
Nie wiem, kiedy będzie moja trzydziestka i bez liczydła oraz patyczków nie jestem nawet w stanie powiedzieć, w którym roku ją skończę, a już tym bardziej nie potrafię przewidzieć, co takiego powinnam do tego czasu zrobić. Przypuszczam, że jak każda prawdziwa kobieta, muszę jedynie zasadzić kiełki, wybudować garderobę, nie spłodzić dzieci i wstrzyknąć sobie botoks.

<3
— Kasia Gondor http://kasiagandor.com/
Reposted fromklaudzik klaudzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl