Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeżeli chcemy, aby dziecko było naprawdę szczere, musimy najpierw dać mu do zrozumienia, że uszanujemy to, co powie. Nie będzie wtedy zmuszone szukać usprawiedliwień ani wymawiać się niewiedzą lub brakiem zdolności. Pewne naszej dobrej woli chętnie powiadomi nas (i siebie także) o tym, co dzieje się w jego głowie.
— Bruno Bettelheim, “Wystarczająco dobrzy rodzice”
Reposted fromkonrad konrad viacappaque cappaque
6954 679d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacappaque cappaque
Największe kłótnie tworzą się zawsze o błahostki
Palimy mosty nie łatwo o powroty
Reposted fromte-quiero te-quiero viacappaque cappaque
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viacappaque cappaque
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viacappaque cappaque
3666 325e 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacappaque cappaque
1558 4e14
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors viacappaque cappaque
" Boże mój, jak straszliwie smutny jestem od tygodnia. Chyba dałbym się wykastrować za pół nocy z nią. "
J. Podsiadło
Reposted fromneverragain neverragain viacappaque cappaque
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viacappaque cappaque
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacappaque cappaque
(...) Bo jesteś kobietą wartą wszystkich zachodów słońca.
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viacappaque cappaque
Caught in a bed romanceBy Marianna Raskin
Reposted fromcuty cuty viacappaque cappaque
4034 e294 500
Reposted fromsnukraina snukraina viacappaque cappaque
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  (...)  Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett
Reposted frombezsenna bezsenna viacappaque cappaque
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate viacappaque cappaque
1530 1257 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacappaque cappaque
Dałem Tobie cząstkę siebie i nie wziąłem jej z powrotem.
— Edzio
Reposted fromMissMurder MissMurder viacappaque cappaque
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viacappaque cappaque
Jeśli chcemy, by wszystko zostało, jak jest, wszystko musi się zmienić.
— Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Reposted frompsychoo psychoo viacappaque cappaque
- Za chwilę walentynki. Obchodzicie?
- Nie. Chyba, że w tym roku czeka mnie jakaś niespodzianka.
- Co w takim razie obchodzicie?
- Obchodzimy się nawzajem.
— Anna Mucha
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacappaque cappaque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl