Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nie rzuca się kobiet,
bo płaczą
w rogu wszechświata zwinięte

- H. Poświatowska
-Dlaczego mądre dziewczyny nie mają chłopaków ?  -Bo nie grzebią w śmieciach.
— onajestkurwa.moblo.pl
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno.
— Iwan Turgieniew

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viaeverythingisartistic everythingisartistic
Nie żałuję tego, co było. Żałuję, że już tak nie jest.
Nie czyń siebie samego przedmiotem kompromisu, bo jesteś wszystkim, co masz.
— Janis Joplin

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
4448 9be1 500
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
5180 f58c 500
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viarealityisabitch realityisabitch
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viapiglet piglet
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapiglet piglet
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viapiglet piglet
Na tym polega tragizm miłosci, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.
— Jonathan Safran Foer - Strasznie głośno, niesamowicie blisko
są wieczory, gdy zastanawiam się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas
— a myślą?
7840 4c17 500
Warszawa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl