Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaczoo czoo
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaczoo czoo
4135 0528 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaczoo czoo
0980 7685 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianishe1 nishe1
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3931 2f4d
1133 7a62
Reposted frompaki paki viaczoo czoo
0241 e5f9 500
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
0892 03a0 500
Reposted fromMacManus MacManus viaczoo czoo
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viainmybetterworld inmybetterworld
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
1032 48cd 500
Codergirl_
Reposted fromPoranny Poranny viaGunToRun GunToRun
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
0860 e3c9
Reposted fromuciekne uciekne viainmybetterworld inmybetterworld
Nie marnuj dobrych chwil swojego życia na kogoś, kto zaoferował Ci tylko złe.
— Aleksandra Steć
4106 ecc2 500
Reposted fromtfu tfu viainmybetterworld inmybetterworld
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl