Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8746 6234
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawredna wredna
5960 44fd 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
3514 e86c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGunToRun GunToRun
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viaGunToRun GunToRun
1281 8164 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianikotyna nikotyna
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viashowmeyourteeth showmeyourteeth
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
4021 b5a7
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
Taka moja klątwa, kocham Cię po wieczność.
— Dagan Gari`n Cel do Kanade
Reposted fromazazel azazel viacrambie crambie
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viadobby dobby
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
Reposted fromkaiee kaiee viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Reposted fromirmelin irmelin viamiimi miimi
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viakmj kmj
9704 6512 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl