Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viaconvoitise convoitise
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaconvoitise convoitise
7400 46d7 500
Jesteś jak po nieprzespanej nocy kawa
Pobudzasz mnie do życia, dajesz chęci do działania
Uzależniasz jak narkotyk - muszę do ciebie wracać
Muszę do ciebie wracać, codziennie
3848 dad5 500
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
6240 da75 500
3525 5b80 500
Reposted fromkociola kociola viaGunToRun GunToRun
Możesz zamknąć oczy na rzeczy, których nie chcesz widzieć, ale nie możesz zamknąć serca na rzeczy, których nie chcesz czuć
— (via tarczarojax)
Reposted fromdivi divi viaspokodama spokodama
Najbardziej gorzkie łzy ronimy w żalu po słowach nigdy niewypowiedzianych i gestach nieuczynionych.
— Jack CanfieldMark Victor Hansen
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaspokodama spokodama
4408 068d
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viastarryeyed starryeyed
5224 fbab
Reposted frombastiontur bastiontur viaredneck redneck
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viastarryeyed starryeyed

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viastarryeyed starryeyed
bo Ty to łóżko w którym śpię,
spokojna noc i dobry dzień.
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted frominfrezja infrezja viawonderwall wonderwall
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl